CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ KAIZEN

Tuyển dụng nhân viên bảo vệ

Đăng lúc: 17/04/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ KAIZEN TUYỂN DỤNG Mô tả – Kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào mục tiêu theo quy trình đã lập sẵn. – Duy trì nội...

Xem thêm

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Đăng lúc: 17/04/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ KAIZEN TUYỂN DỤNG Số lượng – Chúng tôi cần tuyển 02 Nam Nữ nhân viên kinh doanh Mô tả – Thu thập thông tin về thị trường....

Xem thêm